Nạp tiền tài khoản

 HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN delo.vn CỦA QUÝ KHÁCH 

      QUÝ KHÁCH CHUYỂN KHOẢN HOẶC NỘP TIỀN VÀO DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN DƯỚI ĐÂY        

              NỘI DUNG chuyển khoản GHI : (NAP TIEN 09xx) TRONG ĐÓ 09XX LÀ SĐT ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG DELO.VN

    **************  VIETTEL PAY______0974.19.3456                      CHỦ TÀI KHOẢN: ĐOÀN QUANG HÙNG 

1. MB (QUÂN ĐỘI): (CN BĂC NINH)_______030.010.188.6666                    CHỦ TÀI KHOẢN: ĐOÀN QUANG HÙNG

2.TECHCOMBANK:(CN BĂC NINH)_______1942.1315.666.666                   CHỦ TÀI KHOẢN: ĐOÀN QUANG HÙNG

3. VIETCOMBANK: (CN BĂC NINH)_______0351.000.203.315                     CHỦ TÀI KHOẢN: ĐOÀN QUANG HÙNG

5.AGRIBANK: (CN BĂC NINH)____________2600.20511.6433                      CHỦ TÀI KHOẢN: ĐOÀN QUANG HÙNG

6. VP BANK: (CN BĂC NINH)_____________1102.6666                                      CHỦ TÀI KHOẢN: ĐOÀN QUANG HÙNG

8. VIETIN BANK: (CN QUẢNG NINH)______106.000.561.478                       CHỦ TÀI KHOẢN: ĐOÀN QUANG HÙNG

9. BIDV: (CN BĂC NINH)____ _____________4321.0000.486.389                 CHỦ TÀI KHOẢN: ĐOÀN QUANG HÙNG

10. MB(QUÂN ĐỘI): (CN BẮC NINH)______03011.68.666.888                    CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI THÔNG MINH

CHÚ Ý: QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN GHI NỘI DUNG: NAP TIEN 0988.123.456 TRONG ĐÓ 0988.123.456 LÀ SĐT ĐĂNG NHẬP CỦA QUÝ KHÁCH.