Hướng dẫn chuyển tiền đại lý

QUÝ KHÁCH CHỈ CẦN VÀO PHẦN CHUYỂN TIỀN NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI ĐẠI LÝ CẦN CHUYỂN BẤM TAB SẼ HIỆN TÊN ĐẠI LÝ

NHẬP TIỀN VÀ NỘI DUNG VÀ NHẤP NÚT CHUYỂN MÁY BÁO THÀNH CÔNG LÀ XONG BÊN KIA SẼ NHẬN TIỀN NGAY LẬP TỨC.